Konstitusiya

Birləşmiş Krallıqda Azərbaycan Qadınlar Assosiasiyası

Assosiasiyanın adı

Təşkilatın adı Birləşmiş Krallıqda Azərbaycan Qadınlar Assosiasiyasıdır  və  daha sonra AQA BK adlandırılacaq.

Məqsəd

AQA BK-nın məqsədi Azərbaycan şəbəkələrini ruhlandırmaq üçün sosial forumlar təşkil etməklə Birləşmiş Krallıqda yaşayan Azərbaycan qadınlarını birləşdirməkdir.
Bu məqsədə xidmət edən fəaliyyətlərə aşağıdakılar daxil edilə bilər (məhdudiyyət olmadan):

 1. Qarşılıqlı maraq daşıyan mövzular ətrafında Azərbaycan qadınlarını bir araya gətirmək üçün şəbəkə tədbirləri
 2. Mentorluq proqramları – şəxsən və ya onlayn –assosiasiya üzvlərinin səs verdiyi mövzulara diqqəti yönəltməklə
 3.  Üzvlərin AQA BK İcra Komitəsi tərəfindən dəstəklənən Xeyriyyə tədbirlərinə pul yığmaq üçün qonaqları dəvət edə biləcəyi maliyyələşdirmə tədbirləri

Digər tədbirlər İcra Komitəsi tərəfindən müəyyən edilə bilər.

Təşkilatın növü

AQA BK irq, yaş, dil və ya mənşə ayrıseçkliyi olmadan məqsədlərini təbliğ edən qeyri-kommersiya, partiyasız, dünyəvi təşkilatdır. AQA BK-yə istənilən mənfəət və ya artımlar onun məqsədini təbliğ etmək məqsədilə istifadə olunacaq.

AQA üzvlərinin siyasiləşdirilmiş və ya digər şəkildə AQA BK-nın məqsədlərinə əks olan fərdi və ya kollektiv tədbirləri ilə bağlı məsuliyyət daşımır. Belə hallar baş verərsə, Assosiasiya üzvlüyü ləğv etmək hüququnu saxlayır.

İcra Komitəsi:

AQA aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirən göstərilən vəzifəli şəxslərdən təşkil olunan İcra Komitəsinə malik olur:

Fəxri Prezident

AQA BK Fəxri Prezidenti Azərbaycanın Birləşmiş Krallıqdakı səfirinin həyat yoldaşıdır. Səfir vəzifəsindən uzaqlaşdırıldıqda və yeni səfir təyin edildikdə, səfirinin həyat yoldaşına AQA BK Fəxri Prezidenti vəzifəsi təklif ediləcək və o, öz mülahizəsinə əsasən təklifi qəbul edə və ya ondan imtina edə bilər.

Fəxri Prezident İcra Komitəsinin əsas üzvü olur və AQA BK-nın fəaliyyətlərini tənzimləyən qərarlar üzrə əsas şəxs sayılır. Fəxri Prezident, həmçinin, mühüm xarici qarşılama, digər dost təşkilatlar arasında AQA BK-nın məqsədini və fəaliyyətlərini təbliğ etmə, Assosiasiyanı təkmilləşdirmək üçün tələb olunan dəstəklə bağlı əsas rolu daşıyır. (məs.  LDQAF üzvü olmaq üçün)

Prezident AQA BK-nın və komitənin fəaliyyətinin, eləcə də, ümumi işlərinin tam idarəetməsi və istiqaməti ilə bağlı məsulliyyət daşıyır. Prezidentin AQA BK-nin  bank hesabını və hesab imzalama qaydasını işlətmək səlahiyyətinə malikdir.

Vitse prezident prezident tərəfindən təyin olunmuş vəzifələri yerinə yetirir və onun yoxluğunda növbəti bildirişədək prezidentin səlahiyyət və vəzifələrini daşıyır. Prezident AQA BK-nin  bank hesabını və hesab imzalama qaydasını işlətmək səlahiyyətinə malikdir.

Xəzinədar AQA BK-nin  bank hesabını və hesab imzalama qaydasını işlətmək səlahiyyətinə malikdir. Xəzinədar AQA BK-nın bütün maliyyə vəsaitlərinin himayədarıdır və komitə tərəfindən müəyyən edilmiş yerdə dəqiq hesabı aparır. O, prezident tərəfindən qəbul edilmiş prosedura uyğun olaraq bütün vəsaitləri qəbul edir və xərcləyir. Xəzinədar illik hesabatlar üzrə məruzə edir, əvvəlki maliyyə ili üzrə gəlir və xərclər üzrə bəyanat verir.

AQA BK komitəsinin fərdi üzvləri ilk AQA BK komitə müddətinin sonunda müddətsiz olaraq fəxri komitə üzvü statusu daşıyacaq.

İcra Komitəsinin təyin edilməsi və istefası

AQA BK İcra Komitəsi üzvləri üzvlər tərəfindən illik ümumi yığıncaqlarda seçilir.
Prezident komitədəki vəzifəni maksimum iki il müddətində icra edir və komitə tərəfindən əlavə müddət üzrə təyin edilə bilər. Bütün digər komitə üzvləri öz vəzifələrini maksimum bir il icra edir və komitə tərəfindən bir əlavə il üzrə yenidən təyin edilə bilər.
Vəzifə boş qalarsa, İcra Komitəsi qalan müddət üzrə sələf təyin etmək səlahiyyətinə malikdir.
İcra Komitəsi komitə və AQA BK üzvləri ilə bağlı bütün protokol və sənədləşmənin müvafiq qaydada, qanun, əsasnamələr və məxfiliyə uyğun olması, bütövlükdə AQA BK-nın nüfuzun qorunmasının təmin edilməsi ilə bağlı məsuliyyət daşıyır.
Bütün AQA BK ilə bağlı sənədləşmə, yığıncaq protokolları, gəlir qəbzləri, illik hesabatlar müvafiq qaydada saxlanılır və cari işçi icra komitəsinin müddətinin sonunda növbəti icra komitəsinin prezidentinə verilir.
Prezident və ya hər hansı icra komitəsi üzvü vəzifəsini icra edə bilməzsə, yeni prezident və ya icra komitəsi üzvləri növbəti AQA BK yığıncağı zamanı AQA BK üzvlərinin səs çoxluğu ilə seçilməlidir.

Yığıncaqlar və qərar qəbuletmə

 1. Komitə ildə ən azı dörd dəfə yığıncaq keçirir
 2. Yığıncaqlar bütün komitə üzvlərinə iki həftə öncədən bildiriş verməklə prezident tərəfindən müəyyən edilmiş vaxt və yerdə keçirilir
 3. İcra komitəsi iclasının kvorumu ən az 3 komitə üzvü olur.
 4. Komitə üzvlərinin istənilən qərarı iştirak edən komitə üzvlərinin səs çoxluğu ilə qəbul edilməlidir.

Üzvlük

Səlahiyyət
AQA BK üzvlüyünə (o cümlədən, komitə və tərəfdaşlar) səlahiyyəti olanlar aşağıdakılardır:

 1. Azərbaycanda doğulmuş qadınlar
 2. Ata və ya anası Azərbaycanda doğulmuş qadınlar
 3. Azərbaycanlı ilə ailə qurmuş qadınlar
 4. Azərbaycanda həqiqi marağı olan qadınlar (bu kateqoriyaya daxil olan şəxslər iki AQA üzvü tərəfindən yazılı şəkildə İcra Komitəsinə təklif edilir)

Üzvlüyə müraciət

Üzvlüyə müraciət İcra Komitəsinin fəaliyyətinə bağlıdır və AQA BK kommunikasiya kanalları ilə bildirilmiş metoddan istifadə etməklə təqdim edilməlidir.
İcra Komitəsi müvafiq qaydada fəaliyyət göstərməklə, yalnız müraciətin qəbul edilməməsinin AQA BK-nın maraqlarına uyğun olmasını hesab etdikdə üzvlüyə müraciətdən imtina edə bilər.
İcra Komitəsi qərarın verilməsindən sonra iyirmi bir iş günü ərzində imtinanın səbəblərini yazılı şəkildə ərizəçilərə bildirməlidir.
İllik üzvlük haqları İcra Komitəsi müəyyən etdiyi miqdarda bütün AQA BK üzvləri tərəfindən ödənilməli və AQA BK prezidenti tərəfindən təsdiq edilməlidir.
İllik üzvlük haqları üzvlüyə müraciətin qəbulundan sonra 2 həftə ərzində ödənilir.
Üzvlük haqqı (hazırda illik £20 müəyyən edilib) AQA BK-nın idarə edilməsi xərclərinə, AQA BK tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə və təşviqat materiallarının hazırlanmasına sərf olunur.

Üzvlüyə xitam verilməsi

 1. Üzvlük üçüncü tərəfə ötürülmür
 2. Aşağıdakı hallarda üzvlüyə xitam verilir:
 3. Üzv ölərsə və ya AQA BK fəaliyyətini dayandırarsa
 4. Üzv AQA BK-ya yazılı bildiriş verərək istefa edərsə
 5. AQA BK üzvü tərəfindən hər hansı məbləğ ödənilmə tarixindən etibarən 30 iş günü ərzində tam ödənilməzsə
 6. İcra Komitəsinin qətnaməsi ilə üzv üzvlükdən çıxarılarsa və bu üzvlüyün ləğvi AQA BK-nın maraqlarına uyğun olarsa.

Təsisçi

 1. AQA BK-nın təsisçisi Ülviyyə Tağızadə Azərbaycanın Birləşmiş Krallıqdakı səfirinin arvadıdır (2014-indiyədək)
 2. AQA BK 2017-ci ilin oktyabrında Londonda təsis edilib
 3. AQA BK təsisçisinin adı dəyişdirilə bilməz və AQA BK-nın nizamnaməsində yazılı şəkildə saxlanılmalıdır

İcra Komitəsi üzvlərinin diskvalifikasiya edilməsi və kənarlaşdırılması
AQA BK İcra Komitəsi üzvü aşağıdakı hallarda vəzifəsini itirir:

 1. AQA-ya yazılı bildiriş verməklə istefa edir
 2. 3 ay ərzində bütün iclaslarda icazəsiz şəkildə iştirak etmir
 3. Komitənin sözügedən üzvün komitədəki üzvlüyünü fiziki və ya əqli cəhətdən yerinə yetirə bilməməsi ilə bağlı əsaslı şübhəsi olarsa, onun komitədən və AQA BK-dan kənarlaşdırılmasına qərar verir
 4. AQA BK-nın üzvlüyünü dayandırarsa
 5. AQA BK-nın maraqlarına uyğun olaraq Komitə tərəfindən AQA BK-dan kənarlaşdırılarsa. Hər hansı şəxsi Assosiasiyadan kənarlaşdırmaqla bağlı qərar yalnız aşağıdakı halda qəbul edilir:
 6. Komitə tərəfindən 21 iş günü öncədən ona qərarın və müvafiq səbəblərin göstəriləcəyi yığıncaqla bağlı bildiriş verilərsə.

İllik ümumi yığıncaq

 1. AQA BK-nın İllik ümumi yığıncaqları keçirilir
 2. AQA-nın İllik ümumi yığıncaqları hesabat və bəyanatların hazırlanması, illik ümumi yığıncağa təqdim edilən və həmin yığıncağın gündəliyinə daxil edilən istənilən digər fəaliyyət məqsədilə hər il komitənin müəyyən etdiyi vaxt və gündə keçirilir
 3. Hər İllik ümumi yığıncağın vaxtı və yeri haqqında bildiriş, həmçinin, müşayiətedici sənədlərkatib tərəfindən yazılı şəkildə vəya elektron qaydada komitə üzvlərinə və AQA BK üzvlərinə verilir.
 4. Kvorum olmadıqda, hər hansı İllik ümumi yığıncaqda fəaliyyət aparılmır.
 5. Ümumi İllik Yığıncaq kvorumu AQA BK üzvlərinin 50%-dən ibarət olur. Zəruri hal yaranarsa, üzvlər bu xüsusi məqsəd üzrə elektron qaydada səs verə bilər.

Üzvlərin yığıncağı

 1. İllik Ümumi Yığıncaqdan başqa bütün Üzvlərin yığıncağı Ümumi Yığıncaqlar adlandırılır.
 2. Komitə istənilən vaxt Ümumi Yığıncaq çağıra bilər.
 3. Hər Ümumi Yığıncağın vaxtı və yeri haqqında bildiriş və müşayiətedici sənədlər komitə tərəfindən yazılı və ya elektron qaydada verilir
 4. İştirak və səsvermə hüququ olan bütün üzvlər tərəfindən razılaşdırıldıqda, Ümumi yığıncaq daha qısa bildirişlə də çağırıla bilər.
 5. Kvorum olmadıqda, ümumi yığıncaqda heç bir fəaliyyət aparılmır.

Uyğunsuzluqlar

İstənilən yığıncaqda icraat və ya qərar qəbuletmə hər hansı gözlənilməyən uyğunsuzluq səbəbindən etibarsız sayılmır. (o cümlədən gözlənilməyən hərəkətsizlik və ya bildirişin alınmaması)

Mübahisələrin həlli

AQA BK üzvləri arasında yaranan mübahisələr komitə tərəfindən beş iş günü ərzində həll olunmalıdır. Mübahisənin AQA BK-nın nüfuzuna zərər vuracağı ehtimal olunarsa, komitə nizamnamənin IV(2)(c) maddəsinə əsasən həmin üzvləri kənarlaşdırmaq səlahiyyətindən istifadə etməlidir.

AQA BK-nın nizamnaməsi və əsasnaməsi

AQA BK aşağıdakı hallarda nizamnamənin hər hansı bir müddəasına düzəliş edə bilər

 1. Nizamnaməyə təklif olunan düzəliş yazılı şəkildə komitəyə bildirilir, komitənin ən az 3 üzvü tərəfindən imzalanmalıdır
 2. Komitə İllik Ümumi Yığıncağın keçirilməsi haqqında bildirişlə eyni zamanda AQA BK üzvlərinə yazılı şəkildə təklif olunan düzəlişləri bildirir
 3. Nizamnaməyə düzəlişləri təsdiq edən qərar AQA BK-nın iştirak edən və İllik Ümumi Yığıncaqda səs verən üzvlərin üçdə ikisi tərəfindən qəbul edilir.

AQA BK üzvlərinin İllik Ümumi Yığıncaqda qayda və ya əsasnamələri dəyişmək, onlara əlavə etmək və ya ləğv etmək hüququ var.

Buraxılma

 1. Üzvlər AQA BK-nı buraxmaq qərarı verərsə, komitə bu bəndə uyğun olaraq AQA BK-nın işlərini yekunlaşdırmaqla bağlı məsuliyyət daşıyır.
 2. Komitə AQA BK-nın bütün aktivlərini toplamalı və AQA BK-nın bütün öhdəliklərini ödəməli və ya onlarla bağlı təminat verməlidir.

Əsasnamələr

AQA BK-nın fəaliyyəti

 1. AQA BK-nın maliyyə ili AQA BK-nın rəsmi qeydiyyatından etibarən dəqiq olaraq bir il və 3 həftə olacaq.
 2. AQA BK sənədlərinin icrası:AQA BK Komitə üzvü tərəfindən verilmiş hər qəbz komitə tərəfindən təsdiq olunmuş şəkildə AQA BK bank hesabının ən az iki imza edən şəxsi tərəfindən imzalanmalıdır.
 3. Hesab və büdcə illik qaydada hazırlanır və İllik Ümumi Yığıncaqda Xəzinədar tərəfindən bütün üzvlərə verilir və o, AQA-nın düzgün və balanslaşdırılmış maliyyə siyasətini hazırlamaq üçün tövsiyələr verir.
 4. Komitə öz mülahizəsinə əsasən AQA-nın himayədar(lar)ı olaraq istənilən şəxs(lər)i təyin edə və ya kənarlaşdıra bilər. Himayədar (üzv olmazsa) AQA BK-nın İllik Ümumi Yığıncağında və Ümumi Yığıncağında bildiriş almaq, iştirak etmək və nitq söyləmək (səs vermək deyil) hüququna malik olur.

Əlavə 1. AQA BK-nın ilk İcra Komitəsinin üzvləri

Prezident: Simuzər Balaoğlanova
Karbon emissiyalarının azaldılması strategiyası üzrə magistr, idarəetmə konsultasiyası CMI üzrə diplom, BK-da Caspian Khazri tədris mərkəzinin təsisçisi, Rotary Norwich üzvü

Vitse prezident: Lamiyə Məmmədova, Baker Hughes, GE Company, Kadrlar Şöbəsinin müdiri, Kadrlar və İnkişaf üzrə Lisenziyalaşdırılmış İnstitut (FCIPD) üzvü, Akkreditasiya olunmuş baş kouçinq praktikantı; İngiltərəşünaslıq üzrə magistr.

Xəzinədar: Könül Gülverdiyeva (ingilis dili və filologiyası üzrə bakalavr. Mühasibatlıq üzrə AAT)

Təsisçi və fəxri Prezident: Ülviyyə Tağızadə (beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq üzrə magistr, Azərbaycanın Birləşmiş Krallıqdakı səfirinin arvadı)